Pole tekstowe: Przedszkole w Jaworzni

Przedszkole  w Jaworzni mieści się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych. Uczęszcza do niego 75 dzieci. Są one przydzielone do 3 grup w zależności od wieku: maluchów, średniaków i starszaków. Opiekę nad dziećmi sprawują: p. Agnieszka Jarosińska, p. Katarzyna Szymonek - Szczerbaty, p. Zofia Porzuczek i p. Diana Przepióra. Dzieci mają 3 wygodne sale zaopatrzone w stoliki i krzesełka oraz miejsca wyznaczone do zabawy. W wakacje wyremontowano pomieszczenia przedszkolne. Powstała także nowa sala dla najmłodszych, która została wyposażona w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01 - 26.0036/16 pn. „Moje przedszkole”.

Tak wyglądają nowe sale Przedszkola w Jaworzni

Strona główna

Kontakt

 

tel/fax 413061071

 

e - mail

 

zpo.jaworznia@piekoszow.pl