Pole tekstowe: Przedszkole w JaworzniPrezentacja grup

Grupa 01

Wychowawcy: mgr Zofia Porzuczek, mgr Diana Fąfara

Grupa 02

Wychowawca: mgr Urszula Pawelec

Grupa 03

Wychowawca: mgr Agnieszka Jarosińska

Kontakt

 

tel/fax 413061071

 

e - mail

 

zpo.jaworznia@piekoszow.pl